Kindervakantieweek

-inschrijven is niet meer mogelijk-

Gelukkig kunnen we dit jaar weer als vanouds een volledige vakantieweek organiseren. Dit jaar vindt deze plaats van 30 augustus tot en met 3 september.

Wel geldt hierbij de opmerking dat dit onder voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen plaats kan vinden. 

Wie mogen deelnemen?

Alle kinderen van groep 3 tot en met 8, die verbonden zijn met Knegsel, mogen aan de vakantieweek deelnemen. Dit betekent dus dat ook de kinderen die buiten Knegsel naar school gaan en de kinderen die niet in Knegsel wonen maar wel hier naar school gaan mogen deelnemen.

Programma

Op dit moment zijn we al druk bezig met het uitwerken van het programma om er weer een leuke week van te maken. Houd ook onze website en Facebook in de gaten! Tijdens de kindervakantieweek wordt er regelmatig verslag gedaan van onze activiteiten. Laat het ons even weten wanneer uw kind niet met foto op de website of op Facebook mag komen. We kunnen al wel verklappen dat we op woensdag weer gaan zwemmen. Kinderen zonder A diploma kunnen helaas niet deelnemen aan deze dag.

Aanmelden en Kosten

De kosten van deelname aan de kindervakantieweek bedragen dit jaar weer € 40,- per kind. Wij vragen u uiterlijk 18 juli de verschuldigde deelnamekosten over te maken op rekeningnummer NL17 RABO 0126 1053 75 t.n.v. Stichting Jeugdbelangen o.v.v. de naam van het(de) deelnemende kind(eren).


Het aanmeldformulier moet vóór 4 juli online via de website (www.sjbknegsel.nl) ingevuld worden. We willen u vragen om per kind een apart formulier in te vullen. Mocht dit problemen opleveren dan horen we dit graag!

Bijzonderheden?

Op het inschrijfformulier kunt u bijzonderheden over uw kinderen aangeven. We willen vragen om dit zeker te doen als er belangrijke dingen zijn die wij horen te weten. We kunnen hier dan al tijdens het maken van het programma, de groepsindeling, de leidersindeling en tijdens de vakantieweek zoveel mogelijk rekening mee houden.

Hulpouders

Natuurlijk hebben we zoals elk jaar ook dit jaar weer hulp nodig om alle activiteiten goed te laten verlopen. Wilt u op het aanmeldformulier aangeven wanneer u kunt helpen? U wordt hier later dan nog over benaderd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met ons op via info@sjbknegsel.nl of neem contact op met Linda de Wit, secretaris SJB, op telefoonnummer 06 40 97 68 46

Groetjes, fijne vakantie en hopelijk we zien jullie allemaal in de kindervakantieweek!