Frank Cools, voorzitter SJB Gertie Imming-Verhagen, penningmeester Linda de Wit, secretaris